Miljöcertifikat

Vi värnar om miljön och vill skapa hållbara upplevelser för dig och dina kunder. För att du ska veta att vi bryr oss på riktigt har vi sett till att certifiera oss både när det kommer till hållbarhet, kvalitet och miljö. Det innebär att vår ledning kontinuerligt arbetar med att säkerställa att verksamheten bedrivs enligt de riktlinjer som företaget har tagit gällande hållbarhet, kvalitet och miljö. I slutändan vet du att de produkter du köper av oss är producerade för att minska miljöpåverkan och att vi alltid ser till att kvaliteten mot dig som kund är den bästa möjliga.

Våra certifikat

Ställer krav på leverantörer

Vårt mål är att endast använda leverantörer som använder sig av miljövänliga råvaror och tillverkningsprocesser. Våra leverantörer ska ha en uttalad miljöpolicy samt underleverantörer där vi har möjlighet att influera val och utveckling av egna resp. i vår kollektion av tillbehör till hotell & restaurang, ingående produkter.

Detta innebär att önskemål om ex. ståldetaljer att dessa skall kunna vara återvinningsbara. Att ytbehandling sker med lacker och ytmaterial som är miljömässigt anpassade. 

Generellt gäller att våra underleverantörer använder sig av icke miljöfarliga råvaror och tillverkningsprocesser.

Vår kvalitetspolicy

Vi jobbar alltid för långsiktighet i kund- och leverantörsrelationen och strävar alltid efter att bli bättre på vad vi gör i alla led i företaget. Samhällets krav i form av lagar och regler ser vi som en miniminivå i allt vi gör.

Vi ser till att lyssna på dig som kund. Då vet vi hur vi kan hjälpa dig på bästa möjliga sätt för att infria dina förväntningar. Genom att alltid ha konkurrenskraftiga priser samt snabba och korrekta leveranser ser vi till att du är alltid blir nöjd.  

Vår miljöpolicy

Vi ser till att minska miljöpåverkan genom att förebygga skadliga utsläpp i miljön som beror på vår verksamhet. Vi väljer våra leverantörer och tillverkare noga. Miljömedvetna val görs dagligen av våra medarbetare. Det gör att våra materialval, produkter och tjänster utvecklas och förbättras – allt för att öka hållbarhet och minska miljöpåverkan.

Våra miljöcertifieringar

Vi vill att du alltid ska få bästa service och beställa produkter som inte påverkar miljön negativt. Därför har det varit viktigt för oss att genomföra två certifieringar som visar att vi gör medvetna val och tänker till.  

ISO 9001 certifiering/revision – kvalitetscertifiering

Vi vill ständigt förbättra och justera vår verksamhet för att möta dina behov. Med den här kvalitetscertifieringen säkerställer vi att våra produkter och tjänster håller kvalitét från början till slut. Vi har implementerat ett kvalitetsledningssystem och säkerställer nu att vi uppfyller de krav som finns uppställda för standarden ISO 9001. Utfärdat diplom är ett kvitto på att vår organisations kvalitetsarbete håller måttet – vi har certifieringen.

Vår ledning arbetar dagligen med:  

 • Kundfokus
 • Ledarskap
 • Medarbetarnas engagemang
 • Processriktning
 • Förbättring
 • Faktabaserade beslut
 • Relationshantering

Utfärdat certifikat ISO 9001

ISO 14001 certifiering/revision – Miljöcertifiering

Vårt mål är att minimera att våra arbetsprocesser som kan påverka miljön negativt. Miljöledningssystemet hjälper oss att utveckla våra processer, öka kundnyttan och säkra arbetsmiljön. Vi ser många fördelar med att arbeta med miljöledningssystemet. Vi minskar användningen av resurser, vi har lägre kostnader för avfallshantering och vi värnar om vår miljö. Vårt kvalitetsledningssystem uppfyller kraven och det är en naturlig del i vår dagliga verksamhet. Vi är stolta över vi har certifieringen och diplomet är ett kvitto på att vi håller det vi lovar.  

Vår ledning arbetar dagligen med:  

 • Öka processeffektivitet
 • Minska användning av resurser och material
 • Minska avfallsproduktion
 • Öka andel förnybara [resurser och system
 • Öka kompetens för att värna om miljö

Utfärdat certifikat ISO 14001

Frakter

Livv jobbar aktivt med våra kunder kring produktion och leveransplanering. För att undvika onödiga akuta sändningar och istället planera kundens behov och styra mot lite större sändningar och mer sällan.

Livv har valt att skicka gods enligt DHL SKICKA GRÖNT i största möjliga mån. För att bidra till en snabbare klimatsmart omställning och fossilfria transporter. Läs mer på DHL SKICKA GRÖNT

Se nedan Livv´s ökning av skickat gods men ändå STORA minskning av fossila utsläpp CO2;

Lyckad prenumeration!

Du måste nu verifiera att det är din e-postadress. Följ stregen i mejlet du fått.