Köp- och leveransvillkor

Leveransvillkor

Normal leveranstid på våra lagervaror är cirka 1-3 dagar. Under högsäsong kan det ta längre tid. Vi skickar beställningar med DHL. Vi tar inte ekonomiskt ansvar för eventuella förseningar beroende på fraktföretaget. Upptäcker du skador på paketet skall du omedelbart anmäla detta till transportören och göra en skadeanmälan på plats med speditör vid leverans.

Transport, Försäkring

Transport av gods sker under Livv. AB’s försorg för räkning och debitering köparen om ej annat avtalats. 

Transportförsäkring ingår ej i transportkostnader utan ombesörjes av köparen.

Övrigt

Vi reserverar oss för eventuella produktförändringar samt reserverar oss för eventuella prisförändringar från våra underleverantörer och som ej ingår i lämnad muntlig eller skriftlig tidsbestämd offerten. 

OBS! Vi säljer ej till privatperson. För frågor kontakta info@livv.se

Vid leverans

När du tar emot en leverans från oss är det viktigt att du kontrollerar godset innan du kvitterar fraktsedeln. Om du kvitterar fraktsedeln utan anmärkningar kan du inte i efterhand reklamera eventuella skador eller saknat gods.

När en leverans från Livv. anländer är det viktigt att du kontrollerar alla kollin så att antalet stämmer med fraktsedeln. Kontrollera att ingenting är skadat. Om du kvitterar fraktsedeln utan anmärkningar kan du inte i efterhand reklamera eventuella skador eller saknat gods. Livv ansvarar ej för några reklamationer gällande fraktskador som anmäls senare än sju dagar efter erhållen leverans.

Vad ska jag göra när jag tar emot gods? 

När du tar emot gods, börja alltid med att kontrollera hur emballaget ser ut. Är emballaget skadat, eller om du av annan anledning bedömer att det finns risk att innehållet är skadat; öppna kollit och undersök varan. Ta ett foto av det skadade emballaget innan du öppnar det.  Om godset eller emballaget är skadat måste du anmärka detta på fraktsedeln. Om ni gjort anmärkningar, gör en fotokopia innan ni lämnar den till chauffören. Anteckna chaufförens och åkeriets namn samt bilens registreringsnummer på fotokopian. 

Kontrollera också alltid att antal kollin stämmer med vad som angivits i frakthandlingen. Utgå inte från att det antal kollin som lastats, med automatik finns också finns vid lossningen. Pallar kan delas på vägen och kollin kan försvinna. När du kvitterar, se till att kvittensen alltid görs på den del av fraktsedeln som chauffören får med sig tillbaka. Ange även datum när du kvitterade godset.

Priser & villkor

I samtliga fall där ev. priser angivits på vår hemsida gäller följande:

– Samtliga priser är i SEK, exkl. moms och fritt vårt lager i Västerås.

I de fall vi lämnat offert gäller samma villkor förutom i de sammanhang där andra villkor angivits eller avtalats. Order, pris och leveranstid kan endast anses bekräftat i samband med att skriftlig orderbekräftelse erhållits.

Ångerrätt/Reklamation*

Livv har inte öppet köp. Reklamationer skall ske inom 7 dagar fr.o.m. erhållandet av leverans.

Äganderättsförbehåll

Livv. påkallar härmed äganderättsförbehåll avseende äganderätten till levererad vara/varor vilka ej övergår i köparens ägo förrän full likvid erhållits i enlighet med fakturerad leverans.

Betalningsalternativ

Faktura

30 dagar netto, efter sedvanlig kreditprövning, förutsatt att ingen annan betalningstid har avtalats.

OBS! Vi säljer inte till privatperson.

När du betalar via faktura handlar du tryggt och enkelt. Du behöver aldrig uppge dina kortuppgifter, och betalar alltid efter att du fått dina varor levererade.

Om betalningen uteblir tillkommer en påminnelseavgift om 60,00 kr samt dröjsmålsränta om 10.00 %. Vid köptillfället görs en kreditprövning som i vissa fall innebär att en kreditupplysning tas. Då kommer du få en kopia på kreditupplysningen per post. Personuppgifter hanteras i enlighet med gällande lagstiftning.

Förskottsbetalning

Du betalar in pengar i förväg på vårt bankgiro nr eller swish. Efter att du skickat din order i kassan får du information på skärmen samt via e-post hur du går tillväga. Räkna med någon dags extra leveranstid om du väljer förskottsbetalning.

OBS! Du som är privatperson kan ej handla från oss. För frågor kontakta info@livv.se

Minimiorder

Minimiorder är 800 kr exklusive moms.

Personuppgiftslagen

Dina personuppgifter hanteras i enlighet med gällande bestämmelser i personuppgiftslagen (PUL). 

När du blir kund hos oss så godkänner du att vi använder din mejladress för utskick av erbjunanden. Du kan när som helst avanmäla dig från dessa utskick.

Tvist

Eventuella tvister löses i första hand i diskussion med vår kundtjänst. Vi följer Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer och hänvisar i övrigt till Europeiska kommissionens verktyg för tvistlösning på nätet: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Lyckad prenumeration!

Du måste nu verifiera att det är din e-postadress. Följ stregen i mejlet du fått.