0 0 kr

Tofflor

EVA-Spatoffla är en av våra miljövänliga val av produkter. Dom är REACH-godkända vilket är ett av dom stegen som är viktiga att ta i arbetet mot en mera miljövänlig planet.

REACH är en förordning som tagits fram för att stärka skyddet av människors hälsa och miljön mot dom risker som kemikalier kan utgöra och för att öka kemikalieindustrins konkurrenskraft i EU-länderna. REACH lägger bevisbördan på företagen och det är därför våran plikt att identifiera och se över våra produkter vi köper och säljer. Vi måste därför registrera de ämnen som vi använder och sedan bedömer ECHA och myndigheterna om produkterna innehåller rätt och godkända kemikalier och material.

Vi på Livv är därför stolta över våra produkter och specifikt våran EVA-Spa toffla som är godkänd via REACH som en miljövänlig produkt som endast är tillverkad av bra miljövänligt material och som tillverkas i fabriker som uppfyller alla krav som ställs på arbetsmiljö och tillverkningsprocesser.

Läs mer

Produkten har blivit tillagd i varukorgen